2011 m. sausio 28 d.
Sausio 26 d. Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Stafanas Nilsonas susitiko su Europos komisaru Johanu Hanu, kuris atsakingas už regioninę politiką.

Komisaras prisipažino, kad remdamasis savo patirtimi, jis labai nori stiprinti ryšius su EESRK. Susitikime buvo pabrėžta mintis, kad regioninė politika yra smarkiai susijusi su investicijomis ir todėl regionų politika ir pilietinė visuomenė yra neatskiriami vienas nuo kito.

Susitikime daugiausiai dėmesio skirta sanglaudos politikai ir makro-regioninių strategijų aptarimui.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija