2011 m. sausio 6 d.
Gavusi informaciją apie darbuotojų turimas problemas dėl darbo laiko sausio 5 d., trečiadienį, Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga kreipėsi į UAB „Plungės duona“ direktorių Romualdą Kalvaitį.


Atkreipiamas direktoriaus dėmesys į tai, kad 2010 metų gruodžio 6 dieną priimtoje kolektyvinėje sutartyje (darbo laiko skyriuje 5.1. ir 5.6.7. punktuose) profesinės sąjungos ir įmonės administracijos atstovai sutarė, kad darbo grafikai suderinami su profesine sąjunga ir jie viešai skelbiami ne vėliau kaip prieš vieną savaitę. Taip pat pažymėtina, kad Darbo kodekso 147 straipsnio 3 dalis nustato, kad darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai turi būti paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija