Lietuvos Respublikos Prezidentui

Ekscelencijai p. Valdui Adamkui


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos

PAREIŠKIMAS

Dėl mokesčių sistemos reformos

2007 m. birželio 8 d.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinės konferencijos delegatai, atstovaujantys 26 didžiausių maisto pramonės įmonių darbuotojus, vertindami Jūsų daugkartinius raginimus politinėms partijoms ir valdžiai mažinti Lietuvoje skurdą ir socialinę atskirtį, kreipiasi į Jus prašydami išnaudoti savo, kaip didžiausią žmonių pasitikėjimą turinčio politiko, turimą politinę įtaką.

Prašome Jūsų skubiai imtis galimų priemonių, kad iki 2007 m. liepos 1 d. LR Seime būtų priimta naujai siūloma mokesčių reforma, įvedanti socialiai teisingesnius, socialinę atskirtį mažinančius gyventojų pajamų mokesčių tarifus.

Tokio sprendimo priėmimas būtų pirmas žingsnis Lietuvoje pradedant iš esmės reformuoti mokesčių sistemą. Tikime, kad Jums yra žinoma, kad visose ES šalyse, išskyrus Lietuvą, Latviją, Estiją, Slovakiją ir Rumuniją, taip pat JAV, Kanadoje yra taikomi kelių lygių progresiniai mokesčių tarifai.

Esame tikri, kad Jus inicijuosite ir sekančius reformos žingsnius: nekilnojamojo turto, dividendų apmokestinimą, mokesčio už autorinius atlyginimus suvienodinimą su gyventojų pajamų mokesčiu ir kt.


Pagarbiai


Gražina Gruzdienė

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė