Gegužės 24-25 dienomis įvykusio VIII Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) suvažiavimo delegatai parengė ir tvirtino Suvažiavimo kreipimąsi į valdžios atstovus.
Jame Suvažiavimo delegatai siūlo peržiūrėti galimus papildomus finansinius šaltinius šalies gynybai stiprinti, pavyzdžiui grąžinti prieškrizinį pelno ir PVM mokesčio dydžius, dėl kurių laikinai buvo susitarta Nacionaliniame susitarime (tąkart buvo įtvirtintas laikinas bazinio pelno mokesčio sumažinimas nuo 20 iki 15 proc. ir PVM padidinimas nuo 18 iki 21 proc.).
Taip pat siūloma nutraukti dvigubą politinių partijų finansavimą iš biudžeto ir įvesti progresinį gyventojų pajamų mokestį(GPM) visoms, ne tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms, atsisakyti GPM lengvatų ilgalaikėms gyvybės draudimo ir pensijų fondų įmokoms, II pakopos pensijų draudimo skatinamąją priemoką iš valstybės biudžeto nukreipti į gynybos mokestį bei pratęsti bankų solidarumo mokesčio taikymą.
Be to, rašte pažymima, kad būtina stiprinti profesinių sąjungų teises ir vaidmenį, numatyti daugiau garantijų profesinių sąjungų atstovams užtikrinantį LR Konstitucijoje numatytą darbuotojų teisių gynimą, pavyzdžiui, LR Darbo kodekse numatyti pareigą darbdaviams atleisti įmonių nepriklausomus darbuotojų atstovus nuo darbinių pareigų vykdymo, paliekant jiems darbo užmokestį.
Siūloma svarstyti ir 0,6 proc. GPM dalies pervedimo profesinėms sąjungoms galimybę, nereikalaujant gyventojo prašymo. Tokiu būdu būtų sustiprintos profesinių sąjungų galimybės ginti darbuotojų teises, ženkliai sustiprėtų socialinis dialogas privačiame sektoriuje.
VIII LMP Suvažiavimo kreipimasis buvo išsiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Ministrei Pirmininkei, Seimui bei politinėms partijoms.
Su kreipimosi tekstu galima susipažinti pasekus šią nuorodą: