Kovo 12 dieną Europos Parlamentas pritarė ES teisės aktui, kuriuo siekiama apsaugoti ūkininkus nuo nesąžiningos prekybos praktikos ir žengė svarbų žingsnį link #ToCutUnfair įgyvendinimo.

Nesąžiningos prekybos praktika (NPP) – tai įmonių tarpusavio santykių praktika, kuria nukrypstama nuo tinkamo verslo elgesio ir kuri neatitinka sąžiningumo ir sąžiningos praktikos principų. Dažniausiai tokią praktiką vienas prekybos partneris vienašališkai taiko kito prekybos partnerio atžvilgiu.

Nors ši praktika pastebima daugelyje ekonomikos sektorių, ji yra ypač akivaizdi maisto tiekimo grandinėje. Žemės ūkio produktų gamintojai itin pažeidžiami, nes dažnai neturi derybinių galių, kurios atitiktų jų produktus perkančių partnerių derybines galias.

Dėl nesąžiningos prekybos praktikos ūkininkai gauna mažesnį pelną, patiria didesnes nei numatyta sąnaudas, pagaminama per daug maisto, jis švaistomas, susiduriama su finansų planavimo sunkumais. Mažesnės įmonės neskatinamos investuoti į naujus produktus ir technologijas. Tai riboja jų prieigą prie naujų rinkų bei sumažina vartotojų pasirinkimo galimybes.

Naujomis taisyklėmis siekiama užtikrinti geresnę maisto tiekimo grandinės pusiausvyrą. Siekiama apsaugoti visus maisto tiekimo grandinės dalyvius, kurių metinė apyvarta mažesnė nei 350 mln. eurų (labai mažos įmonės, MVĮ ir vidutinio dydžio įmonės). Taisyklės taip pat bus taikomos ne ES tiekėjams.

Naujosios taisyklės draus pavėluotus mokėjimus už gendančius maisto produktus, užsakymų anuliavimą paskutinę minutę, vienašalius ar atgaline data atliekamus sutarčių pakeitimus, reikalavimą, kad tiekėjas sumokėtų už sugadintus produktus, ir atsisakymą sudaryti rašytines sutartis.

Kita praktika, kaip antai neparduotų maisto produktų grąžinimas tiekėjui arba prievolė tiekėjui susimokėti už pirkėjo vykdomą pardavimo skatinimą, bus leidžiama tik tada, jei šalys bus sudariusios aiškų ir nedviprasmišką išankstinį susitarimą.

Dėl šių pakeitimų sutarta su ES Tarybos atstovais, todėl po formalaus patvirtinimo Parlamente ir Taryboje nebeliks kliūčių jiems įsigalioti.

Pasak EFFAT, kai Taryba priims pakeitimus, valstybėms narėms bus pats laikas susitelkti ties teisės aktų perkėlimu ir įgyvendinimu bei taisyklingu vykdymu. Europos Komisija, valstybės narės ir Europos Parlamento nariai dabar turėtų sutelkti visas savo pastangas, siekiant užtikrinti, kad direktyvos nuostatos būtų kuo greičiau perkeltos ir jų būtų sąžiningai laikomasi.

 

EFFAT ir Europos Parlamento informacija