Tegul laisvės liepsna amžinai dega mūsų širdyse!

Su kovo 11-tąja, mielieji!