Europos Komisija paskelbė apie Europos darbo institucijos įsteigimą. Tinkamai įgyvendinta tokia institucija galėtų padėti veiksmingai kovoti su darbo užmokesčio nelygumais ir socialiniu dempingu, užtikrinti, kad ES darbo jėgos judumo taisyklės būtų vykdomos sąžiningai, paprastai ir efektyviai. Tačiau reikia kuo daugiau atsakymų apie šią instituciją, siekiant, kad būtų užtikrintas ir mūsų visų poreikių įtraukimas. Ir čia padėti gali kiekvieno iš mūsų balsas.

Profesinės sąjungos parengė planą, kaip į Europos darbo instituciją įnešti kuo daugiau darbuotojų interesų.

Prisijunkite prie mūsų kovoje už Europos Sąjungą, kurioje darbo rinka teisinga ir atiduok savo balsą už Europos darbo instituciją, kuri:

  • Stipris socialinį dialogą ir sieks užtikrinti sklandų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
  • Užtikrins, kad įmonės laikytųsi kolektyvinių sutarčių ir vienodo užmokesčio už vienodą darbą vienoje vietoje principo;
  • Rems sąžiningą judumą;
  • Užkirs kelią socialiniam dempingui;
  • Stiprins administracinį bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą;
  • Sieks geriau valdyti tarpvalstybinę ir bendrą veiklą, pavyzdžiui, įgūdžių poreikių prognozavimo, sveikatos ir saugos darbe, restruktūrizacijos valdymo ir kovos su nedeklaruojamu darbu srityse.
  • Ir kt.

Kviečiame prisijungti!

Reikia kuo daugiau balsų!

Palaikykite mus ir paverskite savo balsą girdimu dar galite iki sausio 7 d. ČIA.

Pasakykime NE socialiniam dempingui!

no2socialdumping inf.