Valstybinė darbo inspekcija primena, kad Darbo kodekso (DK) 140 straipsnio 3 dalyje numatyta būtinybė darbdaviams patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą, nebent ji jau yra nustatyta kolektyvinėje sutartyje. Darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir padaryti prieinamas susipažinimui visiems darbuotojams. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, darbuotojai turi būti informuojami ir konsultuojami DK nustatyta tvarka.

Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.

DK nereglamentuoja detalios darbo apmokėjimo sistemos rengimo tvarkosir turinio. Tačiau rengiant šią sistemą, svarbu įgyvendinti skaidrumo irviešumo principus bei kartu akcentuoti šalių atsakomybes dėl prisiimamų įsipareigojimų turinio, taip pat konfidencialumą.

Daugiau informacijos apie darbo apmokėjimo sistemą: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=1505

 

VDI inf.