Šių metų lapkričio 17 d., Švedijoje, vyks Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas.

„Jei Europoje norime išvengti socialinio susiskaidymo ir socialinio dempingo, valstybės narės turėtų kuo greičiau – ne vėliau kaip Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime lapkričio mėn. – sutarti dėl Europos socialinių teisių ramsčio.“ (2017 m. rugsėjo 13 d. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris teigė savo pranešime apie Europos Sąjungos padėtį)

Profesinės sąjungos ragina ES Parlamentą, Tarybą ir Komisiją remti Europos socialinių teisių ramstį.

#SocialDialogue for #SocialRights in #SocialPillar #SocialSummit17 #TellJunckerEU

Plačiau apie iniciatyvą skaitykite ČIA.