Kovo 31 d.  įvyko antrasis šiais metais Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdis, kuriame darbdavių ir profesinių sąjungų  bei valstybinių įstaigų atstovams  buvo pristatyta šiais metais pateiktų  vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų, įgyvendinamų šalies aukščiausio nedarbo teritorijose, apžvalga.

LDB Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Silva Atstopaitytė, komentuodama pateiktų  vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimo ypatumus, teigė, jog siūlomųpagal aukščiausią paraiškų kokybės vertinimą gavusių  ir planuojamų finansuoti  projektų   buvo daugiausia Telšių, Tauragės,  Kauno, Vilniaus, Alytaus, ir Utenos teritorinių darbo biržų aptarnaujamose teritorijose. Darbo vietų daugiausia planuojama įsteigti Telšių, Vilniaus, Alytaus ir Tauragės regionuose.  Šiais metais finansavimui teikiama 116 vietinių užimtumo iniciatyvų projektų,   kuriuos įgyvendinus planuojama įsteigti 475naujas darbo vietas  37 šalies savivaldybėse, iš jų 11 – atskirų seniūnijų  teritorijose.

Trišalės komisijos ilgamečio nario, LATIA viceprezidento Vidmanto Vikšraičio teigimu, vietinės užimtumo iniciatyvos yra vienos efektyviausių priemonių naujų darbo vietų kūrimo kontekste. Tai gyvas procesas, ypač kai kurios veiklos sritys, kai pakanka nedaug darbuotojų, puikiai gali plėtotis. Šiemet yra ir siuvimo įmonių, planuojančių įgyvendinti iniciatyvų projektus, ir tai šaunu, – sakė V. Vikšraitis.Pasak S. Atstopaitytės, beveik kas antras  VUI projektas planuojamas įgyvendinti  didesnės socialinės atskirties ir  rizikos teritorijose – kaimuose (229  naujos darbo vietos), 17 – tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose (73 naujos darbo vietos).

Trišalė komisija prie LDB pritarė 2016 m. finansavimui teikiamiems 116 VUI projektams.

Trišalės komisijos prie LDB posėdžiui vadovauja pirmininkė Jovita Pretzsch. Kitas susitikimas numatomas birželio 30 dieną.

 

LDB inf.

Nuotr.: Ldb Trišalės komisijos  posėdžio metu.