Po siaubingų teroro išpuolių Prancūzijoje, Briuselyje EESRK atliko ne vieną tiriamąją misiją ir yra geriau pasirengęs padėti įveikti pabėgėlių krizę ir rengti pabėgėlių integracijos politiką. Kaip organizuotos pilietinės visuomenės atstovas EESRK informuoja ES institucijas, Europos piliečius ir jų organizacijas apie šios visuomenės poreikius ir perduoda joms pastabas bei rekomendacijas.

Pateikiame apibendrintą ataskaitą, kurioje apžvelgiamos pagrindinės delegacijų išvados, ypač pabrėžiant politikos rekomendacijas, kuriomis siekiama spręsti dabartinės pabėgėlių krizės ir ilgalaikės asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, integracijos klausimus. 

EESRK ATASKAITA

 

EESRK inf.