Seime užregistruotoje naujoje Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto redakcijoje, kuriai buvo pritarta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, pirmą kartą Lietuvoje įteisinamas lokautas. Tai – atsakomieji darbdavio veiksmai – streikuojančių darbuotojų laikinas darbo sutarčių vykdymo sustabdymas, jeigu profesinė sąjunga nesilaiko kolektyvinio ginčo procedūrų arba streikas teismo atidėtas ar paskelbtas neteisėtu.

Taip pat siūlome susipažinti ir su Darbo kodekso projekte naujai reglamentuota streiko – kolektyvinio ginčo dėl interesų – skelbimo procedūra.

Pagal naują reglamentavimą kilusį kolektyvinį ginčą pirmiausia privaloma išnagrinėti abiejų ginčo šalių sudarytoje komisijoje (232 str.). Nepavykus susitarti šalys gali pasitelkti tarpininką. Tarpininkų sąrašo sudarymo, tarpininkų darbo apmokėjimo tvarką ir dydžius atskiru nutarimu turėtų nustatyti Vyriausybė (233-235 str.). Taip pat išlieka ir nenuolatinė darbo arbitražo institucija, tik ji būtų sudaroma prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus (236-238 str.). Šiuo metu galioja nuostata, kad darbo arbitražas sudaromas prie apylinkės teismo

239 str. yra reglamentuota, kokiais atvejais profesinės sąjungos gali organizuoti streiką, o darbdavių organizacijos – lokautą.

Profesinėms sąjungos į naująjį Darbo kodekso projektą pavyko įtraukti liberalesnę streiko paskelbimo procedūrą. Šiuo metu galioja nuostata, pagal kurią skelbti įmonės streiką slaptu balsavimu turi pritarti daugiau nei pusė įmonės darbuotojų. Naujojo DK projekte numatyta, kad

darbdavio lygmens streikui skelbti įstatuose nustatyta tvarka turi būti gautas ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas. Tuo tarpu šakos (gamybos, paslaugų, profesinės) lygmens streikui skelbti įstatuose nustatyta tvarka turi būti priimamas atstovaujančio organo sprendimas.

Dar viena naujovė – numatytas terminas, per kiek laiko turi būti teisme išnagrinėta byla dėl streiko teisėtumo. Darbdaviai, gavę profesinės sąjungos pranešimą apie priimtą sprendimą skelbti streiką, turi teisę per penkias darbo dienas į teismą dėl streiko teisėtumo, o šis bylą turi išnagrinėti taip p at per penkias darbo dienas (247 str.).

Pakoreguotas ir neatidėliotinomis (gyvybinėmis) paslaugomis visuomenei laikomų įmonių sąrašas. Vietoj liftų nuolatinės priežiūros įmonių naujajame sąraše įtrauktos telekomunikacijų paslaugas teikiančios bendrovės.

Naujajame streikų reglamentavime neliko darbdaviui draudžiamų veiksmų sąrašo paskelbus streiką (83 dabartinio DK str.), kuriame nurodytas ir draudimas į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus.

Visas DK projektas.

 PN inf.