Sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis, kuriame toliau buvo svarstomas naujasis Darbo kodeksas. Nors dokumentas baigtas svarstyti, tačiau prie jo dar bus sugrįžtama, svarstant atidėtus klausimus (apie 27 straipsniai).

 Svarbiausi posėdžio metu priimti nutarimai:

  • Pritarta, kad darbo ginčų komisijos sprendimo nevykdančiam darbdaviui gali būti skirta 500 Eur bauda.
  • Nutarta, kad darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarką ir dydžius turi nustatyti Vyriausybė, o ne Darbo kodeksas.
  • Pritarta atskirti kolektyvinių ginčų dėl teisės ir interesų sprendimo būdus.
  • Priimtas sprendimas išbraukti projekto nuostatą, kuri draudžia skelbti solidarumo streikus. Taip pat buvo nuspręsta, kad įmonės streikui skelbti turi būti gautas ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas, o šakos lygio streikui – turi būti priimamas atstovaujančio organo sprendimas.
  • Komiteto narių sprendimu papildytas DK projektas nustatant, kad darbuotojai, dalyvavę žinomai teisėtame streike, atsakomybėn dėl dalyvavimo streike netraukiami.
  • Pritarta siūlymui, kad teismai bylas dėl streiko teisėtumo turės išnagrinėti per 5 darbo dienas (buvo siūloma nagrinėti per 15 darbo dienų). Pritarta, Trišalės tarybos siūlymui, kad bylos dėl streiko teisėtumo nagrinėjimo dalyku negali būti šalių iškelti ekonominiais ir socialiniais motyvais paremti reikalavimai. Pritarta, kad teismui sprendžiant klausimą dėl streiko sustabdymo ar atidėjimo draudžiama taikyti Civilinio proceso kodekso reikalavimus.

Klausimą dėl lokauto nutarta atidėti kitam posėdžiui.

Sekantis SRDK posėdis įvyks sausio 27 d.

 

LMP ir LPSK inf.