Išeitinės išmokos atleidžiam darbuotojui dabar ir išeitinės išmokos atleidžiamam darbuotojui po naujojo darbo kodekso įstatymo projekto patvirtinimo. Skirtumų yra. Pastabų taip pat.

Pagal dabar galiojantį darbo kodeksą, kai darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama darbdavio iniciatyva ir nėra darbuotojo kaltės, atleistam darbuotojui išmokama išeitinė išmoka, kurios dydis priklauso nuo to darbuotojo stažo toje darbovietėje:

Pirminiame Vyriausybės naujojo Darbo kodekso įstatymo projekto variante,  didžiausia darbuotojui  buvo siūloma 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

Trišalėje taryboje tam  nebuvo pritarta. Socialiniai partneriai sutarė, kad būtų įkurtas Ilgalaikio darbo išmokų fondas į kurį įmokas mokės visi darbdaviai. Vėliau atleidžiant  darbuotoją, darbdavys sumokės jam  tik vieno mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (dirbant trumpiau nei vienus metus – pusės VDU išmoką), o likusią dalį mokės fondas.

Taigi pažiūrėkime, kai atrodys išmokos naujajame darbo kodekse:

                                                                                                                                     LRT „Panorama“ lentelė

 

Dirbusiems ilgiau kaip  5 metus, fondas išmokėtų  1 VDU, dirbusiems ilgiau kaip 10 metų2 VDU dydžio išmoką, o ilgiau kaip 20 metų3 VDU dydžio išmoką.

Norime atkreipti dėmesį, kad lentelėje tikrai nieko nepraleista,  mažiau nei 5 metus dirbę asmenys išmokų iš ilgalaikio darbo išmokų fondo, pagal dabartinį projektą, gali nesitikėti.

Pasak LRS Teisės departamento, šis įstatymo projektas daugelyje vietų yra nekonkretus ir tikslintinas, o jo nustatomas reguliavimas gali sukelti teisinių ir socialinių pasekmių darbdaviams ir darbuotojams.

Ne gana to, nors Vyriausybė siūlo įkurti Ilgalaikio darbo išmokų fondą, lyg šiol nepaaiškina iš kokių šaltinių ir kokio dydžio bus kuriamas fondas.

Profesinės sąjungos mano, kad vieno mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio dydis, kurį atleistam darbuotojui  turės mokėti darbdavys, yra per mažas ir ruošiasi  teikti savo pasiūlymus.

 

LMP inf.