vdi_logo.jpg
2013 m. spalio 7 d.

vdi_logo.jpg

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus, iki šių metų pabaigos visi Lietuvoje registruoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys, kurie vykdo veiklą ir turi samdomų darbuotojų, privalo pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams. 

Darbdaviams tai padaryti padės VDI įdiegta Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (EPDS), kurios dėka bus taupomas laikas, ištekliai ir supaprastės informacijos pateikimo procesas. Įmonių duomenų pateikimo pagrindas – VDI interneto svetainėje jau antrus metus viešai skelbiami klausimynai, pagal kuriuos inspektoriai tikrina įmones.

Darbdavys visiškai atsako už pranešime pateiktų duomenų teisingumą. „Atsakymus į deklaracijos klausimus turėtų grįsti ne kontrolės baimė, bet sąmoninga atsakomybė prieš savo darbuotojus ir visuomenę, o tai – žingsnis aukštesnės darbo kultūros link. Labai svarbu, kad darbuotojų saugos ir sveikatos būklę deklaruojantiems darbdaviams taikoma sąžiningo elgesio prezumpcija, t.y. VDI pateikti duomenys bus vertinami kaip teisingi“, – pabrėžia socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas. Tačiau tai nereiškia, kad darbo inspektoriai įmonėse nesilankys.

Visuotinis deklaravimas sudarys galimybę darbdaviams dar kartą atidžiai ir atsakingai įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės būklę savo įmonėje. „Darbdaviui naudinga tai, kad atsakydamas į deklaracijoje pateikiamus klausimus jis galės pasitikrinti įmonėje esamą situaciją, susidaryti tarsi darbuotojų saugos ir sveikatos „žemėlapį“, padėsiantį pastebėti, įvertinti ir susitvarkyti trūkumus“, – sako Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis.

Deklaracijose darbdavių pateikta informacija yra labai svarbi ir organizuojant verslo priežiūrą, ypač optimizuojant VDI inspektavimo veiklą, t.y. tikslingai kreipiant ją į opiausias sritis, taip mažinant kontrolę ir lengvinant administracinę naštą atsakingam, tvarkingam, pažangiam verslui. Pateikti duomenys taip pat turės įtakos vertinant bei koreguojant ūkio subjektų rizikingumą. Be to, kaip pastebi Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Arūnas Lupeika, deklaracija atspindi aktualią, „gyvą“ situaciją įmonėje, tai reiškia, apie pokyčius įmonėje, įgyvendinamas priemones darbuotojų saugiam darbui užtikrinti galima deklaruoti nuolat, papildant ar koreguojant pateiktą informaciją.

Atkreiptinas dėmesys, kad pasinaudodami EPDS darbdaviai galės ne tik teikti informaciją apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, bet ir kitokio pobūdžio privalomą informaciją, pvz.: išankstinį pranešimą apie statybų pradžią; pranešimą apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą darbuotoją; pranešimą apie priimtą dirbti vaiką arba pakeistas jo darbo sąlygas; pranešimą apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą; pranešimą apie su asbestu susijusią veiklą.

VDI informacija