2012 m. lapkričio 14 d.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkė Jolanta Cinaitienė informuoja, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pataisė poįstatyminius teisės aktus dėl darbo ginčų komisijų darbo pagal socialinių partnerių pateiktas pastabas. Buvo atsižvelgta į šiuos LPSK pasiūlymus:


įvesti atrankos kriterijai darbuotojų ir darbdavių atstovams, bet atranką turėtų vykdyti atstovus teikianti organizacija;
– Darbo ginčų komisijos nariai bus atrenkami iš eilės pagal sąrašą rotacijos būdu;
– Darbo ginčų komisijos nuostatų ir reglamento pakeitimai bus derinami su Trišale taryba.

Deja, nebuvo įtrauktos šios pastabos:
– kad darbo ginčai būtų grupuojami pagal sritis, sektorius;
– kad darbo ginčų komisijos nariai būtų apmokomi atlikti šias funkcijas, kad už dalyvavimą apmokymuose būtų mokamas darbo užmokestis;
– kad būtų apmokėta kelionė į darbo ginčų komisiją ne tik visuomeniniu transportu, bet ir asmeniniu automobiliu;
– kad informacija apie posėdžius ir darbo ginčų komisijos sprendimai būtų skelbiami viešai VDI tinklapyje;
– kad Darbo ginčų komisijos apie savo veiklą atsiskaitytų Trišalei tarybai.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: