2011 m. gegužės 11 d.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Audriaus Bitino teigimu, valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos reforma yra neišvengiama, o dabartinis laikotarpis dar kol kas yra palankus metas Lietuvoje ją pradėti įgyvendinti. Ilgiau uždelsus, tektų kur kas didesniais žingsniais ilginti pensinį amžių, gali mažėti pensijos, žlugti pasitikėjimas socialinio draudimo sistema, valstybės sugebėjimu užtikrinti piliečiams tinkamą socialinę apsaugą.

Todėl, anot A. Bitino, šiuo metu esame ant istorinių pokyčių slenksčio. „Vargu, ar kada nors vėliau bus palankesnis laikas pradėti reformą. Dabar tam palanki ir demografinė situacija. Šiuo metu nemažą dalį pensinio amžiaus žmonių sudaro negausi II-ojo Pasaulinio karo metu gimusiųjų karta, o tarp dirbančiųjų – net dvi didelio gimstamumo („vaikų bumo“) kartos. Be to, prognozuojama, kad artimiausiais metais gerės makroekonominė situacija: darbo užmokestis augs, užimtųjų skaičiaus didės, mažės nedarbas“, – priminė perspektyvas A. Bitinas.

Todėl, viceministro nuomone, būtų labai neatsakinga, jei Lietuva nepasinaudotų esamomis palankiomis sąlygomis ir nepradėtų šios reformos, kuri bus įgyvendinama palaipsniui, truks kelis dešimtmečius ir nesudarys keblumų žmonėms, nes jai bus galima tinkamai pasiruošti.

Tiesa, pasigirsta kalbų, kad pasiruošimas reformai trunka per ilgai, tačiau, anot A. Bitino, ji ir negali būti įvykdoma per mėnesį.

„Tokiu keliu ėjo ir eina visos demokratinės Vakarų Europos, Skandinavijos valstybės. Pavyzdžiui, Švedijoje diskusijos dėl naujos pensijų sistemos konstrukcijos ir apskaičiavimo formulės truko dešimt metų. Tačiau jau pasiekus bendrą susitarimą, pats laikas priimti sprendimą“, – priminė viceministras.

Viceministro A. Bitino teigimu, nėra abejonių, kad reikia stabdyti ir emigraciją, ir mažinti nedarbą, didinti užimtumą, skatinti žmones ilgiau likti darbo rinkoje, tačiau vien tai nepanaikins pensijų sistemos pertvarkos poreikio.

Prognozės rodo, kad iki 2020 metų „Sodros“ skolos bus padengtos. Deja, vėliau demografinė padėtis ims prastėti – į pensiją išeis labai gausi karta dabartinių penkiasdešimtmečių, o į jų vietą darbo rinkoje ateis labai žemo gimstamumo karta. Šiai problemai amortizuoti privalo būti sukurtas pensijų rezervo fondas, taip pat reikia sudaryti palankias sąlygas darbo rinkoje kuo ilgiau išlikti vyresnio amžiaus žmonėms.

Taip pat būtinas palaipsnis pensinio amžiaus ilginimas iki 65 metų tiek vyrams, tiek moterims, nustatant pereinamąjį laikotarpį nuo 2012 iki 2026 metų, ir žmonių skatinimas kaupti papildomai pensiją privačiuose II ir III pakopos pensijų fonduose, kompensuojant dalį pervedimų iš valstybės biudžeto, bei šio kaupimo skaidrinimas. Socialinių partnerių atstovaujama „Sodros“ taryba turi įgauti daugiau funkcijų bei atsakomybės, sprendžiant su socialiniu draudimu susijusius klausimus.

Svarbiausias šios reformos tikslas – sukurti ilgalaikę tvarią pensijų sistemą, kuri būti atsparesnė ekonominiams svyravimams, lanksčiau prisitaikanti prie demografinių pokyčių, garantuotų žmonėms stabilias ir didesnes pensijas. Pensijų sistemą reikia ne vien išgryninti, bet ir pradėti artėti prie Europos Sąjungos pensijų vidurkio. Juk visi tikimės orių ir kuo didesnių pensijų.

Viceministro A. Bitino teigimu, kalbant apie pensijų sistemos sėkmę, dažniausiai minimos kelios valstybės – Švedija, Danija, Olandija. Kitos valstybės (Ispanija, Graikija, Portugalija) sprendžia pensijų sistemos finansavimo trūkumo ir išmokų adekvatumo balansavimą. Kiekvienoje valstybėje einama savu keliu, prisitaikant prie jau dešimtmečius gyvuojančių sistemų ypatumų ir iššūkių. Vienur šiuo metu siekiama, kad ekonominė krizė mažiau veiktų profesinių pensijų sistemą (kai už darbuotojus moka įmokas darbdaviai), kitur diskutuojama, kaip gerinti pensinių fondų administravimą, dar kitos valstybės didina socialinio draudimo įmokų reikšmę pensijos formulėje, daugelis – vėlina pensinį amžių.

Pasiūlymų ir komentarų apie socialinio draudimo ir pensijų sistemos reformą laukiame adresu sodrosreforma@socmin.lt, taip pat juos bus galima teikti, kai bus pradėti rengti konkretūs įstatymų projektai, įgyvendinantys Seimo valstybinio socialinio draudimo ir pensijų pertvarkos gaires, kurios šiuo metu svarstomos.

www.socmin.lt