2011 m. gegužės 11 d.
2011m. gegužės 16–19 dienomis Atėnuose vyksta 12-as Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas.

Šiame suvažiavime susirinkę Europos profesinių sąjungų judėjimo nariai diskutuos ir planuos ateities veiksmus už sąžiningumą ir lygybę Europoje.

Išplatintame ETUC generalinio sekretoriaus John Monks sveikinimo žodyje teigiama: „Europos darbuotojai šiuo metu susiduria su didelėmis socialinėmis problemomis ir tai dar ne pabaiga – pirmieji finansinės krizės požymiai tapo realiu ekonominiu ir finansiniu cunamiu. <…> didžiuliai iššūkiai mūsų dar laukia. Mes turime būti budrūs ir aktyvūs ten, kur kapitalizmas geriausiai įsitvirtinęs. 

ETUC sistemingai reikalavo ir vis dar reikalauja Europos valdžios institucijas atstatyti pusiausvyrą tarp ekonominių rinkų laisvių ir žmonių pagrindinių teisių bei primygtinai reikalauja įtraukti į  ES sutartis ETUC pasiūlytą socialinės pažangos protokolą. 

Nepaisant nemalonaus ekonominio ir socialinio konteksto, Europos profesinės sąjungos gali didžiuotis dėl dviejų didelių laimėjimų už socialinę Europą:

Pirma, nauja direktyva dėl laikino įdarbinimo agentūrų, garantuojanti vienodo požiūrio principą į šiuos darbuotojus. 

Antra, Europos tarybos sprendimas stiprinti Europos darbo tarybas, suteikiant geresnį profesinių sąjungų pripažinimą. 

Europos profesinių sąjungų judėjimo nariai, šiame Atėnų suvažiavime galės diskutuoti ir planuoti ateities kovas už sąžiningą ir lygiateisę Europą.” 


Europos profesiniu sajungu konfederacijos (ETUC) suvažiavimui yra sukurta svetaine http://www.etuc.org/r/1657

 

Joje skelbiama visa informacija apie ruošimąsi suvažiavimui, suvažiavimo darbą, priimtus dokumentus.

 

Parengta pagal LPSK informacija

www.lpsk.lt