2011 m. kovo 16 d.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos koordinatorė Inga Ūsaitė bei AB „Kraft Foods Lietuva“ profesinės sąjungos komiteto pirmininkė Rūta Balčiūnienė kovo 15 d. dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos organizuotame nacionaliniame partnerių susitikime-konferencijoje skirtą aptarti socialinę partnerystę ir bendradarbiavimą, užtikrinant saugias darbo vietas.

Renginyje, kuris yra viena iš Europos informacinės kampanijos „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“ priemonių, dalyvavęs Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Komunikacijos vadovas B. Thiebaud papasakojo apie Europos Komunikacijos partnerystės projektą, savo patirtimi apie partnerystę ir bendradarbiavimą pasidalino darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, valstybinių institucijų atstovai, aktualias praktines temas, susijusias su patikrinimų ir kitų priežiūros būdų taisyklėmis, bendradarbiavimo principais ir ypatumais, apžvelgė LR Valstybinės darbo inspekcijos specialistai.

Konstatuoti nelinksmi faktai – iki šiol Lietuvoje žūsta net 4 k. daugiau žmonių nei Švedijoje, per metus sužeidžiama ar susižeidžia maždaug tiek žmonių, kiek gyvena Marijampolėje. Matomas nelaimingų atsitikimų mažėjimas siejamas tik su gamybos mažėjimu per krizę. Be to, krizės metu trūkstant pinigų taupoma ir saugios darbo vietos sąskaita. Teigta, kad tik darbuotojams ir darbdaviams veikiant kartu galima tikėtis geriausių rezultatų. Tose įmonėse, kuriose pasirašytos kolektyvinės sutartys, pastebima mažesnė įtampa ir mažesnis nelaimingų atsitikimų skaičius.

VDI Inspektavimo organizavimo, priežiūros ir informavimo skyriaus vedėjas Arūnas Lupeika pristatė VDI siekiamybę – „Net ir vienas žuvęs darbe yra per daug“. Pastebėta, kad kartais susidaro įspūdis, kad darbo saugos ir sveikatos problemos įmonėse rūpi tik inspektoriams ir ieškota priežasčių, kodėl Lietuvoje socialinė partnerystė yra ganėtinai silpna.

Konferencijos pabaigoje Lietuvos darbo federacijos pirmininko pavaduotojas Vilhelmas Čekuolis skaitė pranešimą apie darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai valdmenį įmonėse ir pristatė gerąją UAB „Šyturys – Utenos alus“ nelaimingų įvykių tyrimo, išvadų ir rekomendacijų teikimo bei darbuotojų informavimo praktiką.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija